Author: admin

Metoda fluorescencji rentgenowskiej XRF (ang. X-ray fluorescence) - jest jedną z najlepszych technik analitycznych służących do analizy składu pierwiastkowego wszelkiego rodzaju próbek, zarówno stałych jak i ciekłych. XRF łączy w sobie najwyższą dokładność i precyzję z bardzo prostym i szybkim przygotowaniem próbek. Umożliwia analizy pierwiastków...

Spektroskopia Ramana (spektroskopia ramanowska) - technika polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj. nieelastycznego rozpraszania fotonów. Zgodnie z regułą wyboru w widmie Ramana, w widmie tym pojawią się tylko te drgania, w których zmienia się polaryzowalność w taki sposób, że nie ma ona ekstremum w położeniu równowagi. Spektroskopia ramanowska wzajemnie uzupełnia się ze spektroskopią w...