I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa ”Nowe technologie w służbie ochrony dóbr kultury”. Gdynia 31.05-2.06.2023

 W sesji czwartej kongresu (w dn. 31.05.2023 r.), zostały wygłoszone przez pracowników i współpracowników Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki cztery referaty w ramach panelu MIK. Tytuł panelu: „Nowoczesne techniki w ochronie zabytków”.

CZYTAJ DALEJ

No Comments

Post A Comment