Contact collaborating institutions services realisations General information

Galeria realizacji

Prace konserwatorskie prowadzone przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Aktualne projekty

Opis używanej przez nas technologii oraz zdjęcia dokumentujące prace konserwatorsko-badawcze.