beste Online-Investitionsseiten
cherokee casino west siloam springs
prospérité def
stromectol comprar
kostenloser bonus einzahlung ohne bonus casino online casino princess deutschland casino verde

PUBLIKACJE

W jednym miejscu zebraliśmy dla Was najciekawsze publikacje, opinie, ekspertyzy oraz autorskie opracowania badawcze. Stworzyliśmy również listę konferencji, wystaw oraz prezentacji które organizowaliśmy lub w których braliśmy udział.

PUBLIKACJE, OPINIE I EKSPERTYZY

 • Album „Kaplica Zygmuntowska. Konserwacja 2002-2004 w fotografiach” w opracowaniu autorskim prof. Ireneusza Płuski z fotogramami Jacka Kubiny. Nakład 3000 egz. Sponsor: Totalizator Sportowy
 • A. Koss, J. MarczakZastosowanie laserów w konserwacji zabytków i dzieł sztuki Prace naukowe Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Zeszyt nr 1, Warszawa 2005. Wersja polska i angielska
 • A. Koss, J. Marczak „Nieniszczące analizy w konserwacji dzieł sztuki”. XX Konferencja Naukowa-Techniczna :Ekologiczne i energooszczędne budownictwo”, str. 249-259, Zakopane, 4-8.09.2006 r.
 • A. Koss, H Madura, J.Wasilczuk „Wykorzystanie techniki termowizyjnej do analiz cieplnych w najstarszej części Muzeum – Pałacu w Wilanowie. XX Konferencja Naukowa-Techniczna: Ekologiczne i energooszczędne budownictwo”, str. 508-515, Zakopane, 4-8.09.2006 r.
 • A. Koss, J. Marczak „Akustyczna metoda pomiaru stopnia oczyszczania papieru laserem” w materiałach VII konferencji naukowo-technicznej „Rew-Inż.’ 2006” (Kraków 31.05. – 02. 06. 2006)
 • I. Płuska „Jak dawniej budowano?” – materiały muzealne Muzeum w Raciborzu (Racibórz 19. 05. 2006)
 • I. Płuska „Rozpoznanie problematyki ratowania średniowiecznych murów obronnych Opola z docelowym programem prac konserwatorskich” w materiałach VII konferencji naukowo-technicznej „Rew-Inż.’ 2006” (Kraków 31.05. – 02. 06. 2006)
 • I. Płuska „Konserwacja zabytków we Włoszech” w kwartalniku „Renowacje i Zabytki”, nr 2, 2006-09-04
 • M. Rogóż „Metodologia naukowa w konserwacji dzieł sztuki”– materiały muzealne Muzeum w Raciborzu (Racibórz 19. 05. 2006)
 • Opracowanie ratunkowego, otwartego programu konserwacji i restauracji Archikolegiaty w Tumie pod Łęczycą  uszczegółowienia programów konserwatorskich, nadzór autorski i koordynacja prac zespołów konserwatorskich 1996-2007
 • J. Marczak, M. Strzelec, A. Koss, „Laser cleaning of the interior stone decoration of King Sigismund’s Chapel at Wawel Castle in Cracow”, Proc. SPIE vol. 5958 „Lasers and Applications”, Vol. 5958, p. 595808;
 • A. Koss, J. Marczak, Zalety i wady oczyszczania promieniowaniem laserowym dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze – praktyka konserwatorska, Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych – Praca zbiorowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, ISBN 83-7125-151-3, str. 393-404 (2006);
 • A. Koss, J. Marczak, Kaplica Batorego na Wawelu – laserowe oczyszczanie epitafium i stalli – pomiary barwy, Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych – Praca zbiorowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, ISBN 83-7125-151-3, str. 405-412 (2006);
 • A. Koss, J. Marczak, Współczesne – nieniszczące metody analizy w badaniach konserwatorskich, VI Sympozjum „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, Warszawa – Muzeum Archeologii, 15 grudzień 2006;
 • A. Koss, J. Marczak „Wykorzystanie laserów w oczyszczaniu obiektów kamiennych – zalety i wady”,  XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Techniczna: „Ekologiczne i energooszczędne budownictwo ”EKOMILITARYS”, Zakopane, 10 – 14.09.2007 r., ISBN: 978-83-89968-81-4 str. 216-227 (Warszawa 2007)
 • A. Koss, J. Marczak, J. Wasilczuk „Użytkowanie i konserwacja budowli zabytkowych”, Nowoczesne technologie dla budownictwa, Praca zbiorowa, Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN: 978-83-89399-59-5 str. 129-146 (Warszawa 2007),
 • A. Koss,J. Marczak „Zastosowanie technik laserowych w konserwacji dzieł sztuki i budowli zabytkowych” Nowoczesne technologie dla budownictwa, Praca zbiorowa, Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN: 978-83-89399-59-5 str. 393-424 (Warszawa 2007).

Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. 

PROF. IRENEUSZ PŁUSKA – PUBLIKACJE

 • Opracowanie programu konserwatorskiego zabytkowych elewacji i wnętrza tzw. Wielkiej Ruiny” opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu (wrzesień 2006)
 • Opracowanie projektu i programu konserwatorskiego zabytkowego wnętrza Bazyliki Katedralnej NMP w Sandomierzu (program unijny – główny projektant i współautor) – zatwierdzenie programu luty 2007
 • Konsultacje konserwatorskie tzw. „Wielkiej Ruiny” opactwa benedyktyńskiego” w Tyńcu
 • I. Płuska „Sztuka konserwacji” w „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych” , Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006
 • I. Płuska „Krótkie ABC cegły” (część I) w Renowacje i Zabytki, nr 2, 2007
 • I. Płuska „Podziemia Rynku Głównego – ekspozycja dla muzeum” w Renowacje i Zabytki, nr 3, 2007
 • I. Płuska „Krótkie ABC cegły” (część II) w Renowacje i Zabytki, nr 3, 2007
 • I. Płuska „Sztuka konserwacji” – materiały muzealne Muzeum w Raciborzu (Racibórz maj 2007)
 • I. Płuska „Odkrycia w kościele Urzędowskim” w Głos Ziemi Urzędowskiej, czasopismo Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, 2005
 • I. Płuska „Konserwacja Kaplicy Zygmuntowskiej przy katedrze wawelskiej” w Sztuka Sakralna w służbie eucharystii, Zeszyty Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, nr 62, 2006.

DR MARIA ROGÓŻ – AUTORSKIE OPRACOWANIA BADAWCZE

 • Opracowanie badań pigmentów, spoiw, analiza stratygraficzna, skład zapraw z polichromii, wystroju rzeźbiarskiego, obrazów sztalugowych oraz krat metalowych Kaplicy Batorego Katedry Wawelskiej (luty 2007)
 • Opracowanie składu zapraw z budynków Obozu – Muzeum  Auschwitz – Birkenau (do programu unijnego) – marzec 2007
 • Opracowanie badań pigmentów, spoiw, składu zapraw z odkrytych polichromii w ambicie Kaplicy Batorego Katedry Wawelskiej (kwiecień 2007)
 • Opracowanie projektu badań chemiczno-fizycznych do programu konserwatorskiego zabytkowego wnętrza Bazyliki Katedralnej NMP w Sandomierzu (program unijny – współautor) – zatwierdzenie programu luty 2007
 • Opracowanie badań pigmentów, spoiw oraz stratygrafii 30 obiektów zabytkowych (szkatuły, wazony, pudełka. sepeciki, biurka) z laki orientalnej i europejskiej z Muzeum Pałacu w Wilanowie (maj – lipiec 2007)
 • Opracowanie badań pigmentów, spoiw obrazów z Kaplicy Lubomirskich OO. Dominikanów w Krakowie (maj 2007)
 • Opracowanie badań pigmentów, spoiw oraz stratygrafii grupy rzeźbiarskiej gotyckiego ołtarza „Św. Elżbiety” znajdującego się w posiadaniu  Muzeum Narodowym w Gdańsku (sierpień 2007)
 • Opracowanie badań składu tynków z budynku „Wielkiej Ruiny” Opactwa w Tyńcu (sierpień 2007)
 • Badania chemiczne materiałów malarskich oraz rozpoznanie stratygrafii dwóch obrazów „Putto z łukiem” i „Putto wsparte na kiju” przypisywanych Luiniemu z Muzeum Pałac w Wilanowie (badania 2005 – 2007 r.) wykorzystane do katalogu wystawy „Sekrety dwóch Amorków” z lipca 2007 organizowanej przez Muzeum w Wilanowie

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH, WYSTAWY I PREZENTACJE

 • Prezentacja dokonań Międzyuczelnianego Instytutu podczas Targów Konserwatorskich, 5-7.10.2005 r. Warszawa
 • I Kongres Konserwatorów Polskich, 5-7.10.2005 r. Warszawa – prof. A. Koss, prof. I. Płuska.
 • Konferencja „Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych”, Rew – Inż., Kraków 31.05. – 02.06.2006 r., prof. A. Koss, prof. I. Płuska
 • V Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej „EGIR” – prezentacja laserowej metody czyszczenia obiektów zabytkowych, Kraków, 29.05.-31.05.2006 r., prof. A. Koss, prof. I. Płuska, dr J. Marczak
 • XIX Konferencja Naukowa-Techniczna: „Ekologiczne i energooszczędne budownictwo ”EKOMILITARYS”, Zakopane, 4 -5.09.2006 r. – prof. A. Koss,
 • Sesja „Zapis obrazu, obraz zapisu – Cyfrowe technologie rejestracji obiektów zabytkowych w praktyce muzealnej i konserwacji – ich rola w zarządzaniu obiektami zabytkowymi i sprawowaniu opieki konserwatorskiej”. Muzeum Pałac w Wilanowie 28.03.2006 r. Referat pt.: A. Koss, R. Szambelan, J. Zbudniewek „Możliwości wykorzystania geograficznego systemu informacyjnego GIS (MapInfo) w dokumentacji konserwatorskiej na przykładzie prac badawczo-konserwatorskich na elewacjach pałacu w Wilanowie
 • Sesja muzealno-konserwatorska w Muzeum w Raciborzu, wygłoszenie referatu, 19. 05. 2006
 • Promocja albumu „Kaplica Zygmuntowska – konserwacja 2002 – 2004”. Zamek Królewski na Wawelu. 23.03.2006 r.
 • Druga nagroda za innowacyjny system dokumentacji prac przyznana w Phoenix, Arizona przez konsorcjum programu Mapifno Meridian Awards
 • Prezentacje publiczne kolejnych etapów prac konserwatorskich przy elewacjach  Pałacu w Wilanowie raz przy murze oporowym w ogrodach pałacowych – prof. A. Koss, adi. W. Procyk, mgr R. Szambelan (14 prezentacji)
 • Joint Meeting and Networking Workshop POLLASNET-HULASNET, Pecs, Hungary, 9-11.11.2006:
  Invited lectures:
  A. Koss, “Laser cleaning – an introduction”, J. Marczak, M. Strzelec
  A. Koss, J. Marczak, “Laser renovation case studies in Poland”
  A. Koss, M. Strzelec, J. Marczak, “Project E!3483 EULASNET LASCAN – current research in IOE MUT and IAICR AFA, Warsaw”
  Konferencja Inaugurująca 7 Program Ramowy UE w Polsce, Warszawa, 16-17.11.2006r.:

POSTERY

 • Andrzej Koss, Iwona Szmelter, Jan Marczak, Roman Ostrowski, Antoni Rycyk, Wojciech Skrzeczanowski, Antoni Sarzyński, Marek Strzelec, „Development of Laser Renovation Technology of Modern Works of Art”
 • A. Koss, M. Strzelec, J. Marczak, „Advanced Laser Renovation of Paintings, Paper, Parchment and Metal Objects”
 • A. Koss, M. Strzelec, J. Marczak, „Laser Technologies for Preservation of Cultural Heritage”
 • A. Koss, J. Marczak, M. Strzelec, „E!2542 Laser Renovation of Monuments and Works of Art”
 • Sesja konserwatorska zorganizowana prze Urząd Miasta Opola i Miejskiego Konserwatora Zabytków (10. 11. 2006.) Temat referatu: „Konserwacja Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu”, prof. I. Płuska
 • Konferencja „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych” Kliczków 6-8. 12. 2006. Temat referatu: Sztuka konserwacji” Prof. A. Koss, prof. I. Płuska
 • Konferencja zorganizowania przez Komisję Europejska d.s. nauki w Tunisie (Tunezja) 26.02. – 1.03.2007 – as. E. Soszko-Dziwisińska
 • VI Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej „EGIR” – prezentacja laserowej metody czyszczenia obiektów zabytkowych, Kraków, 28 – 31.03.2007 r., prof. A. Koss, prof. I. Płuska, dr J. Marczak, dr M. Rogóż, U. Skonieczna
 • Sesja muzealno-konserwatorska zorganizowana przez Muzeum w Raciborzu, wygłoszenie referatu: „Sztuka konserwacji”, 11. 05. 2007, prof. I. Płuska
 • III Ogólnopolskie Sympozjum „Krakowskie Spotkania z INSPIRE” pt. Dziedzictwa kultowe jako element geoprzestrzeni – 17-19. 05. 2007. Temat referatu: Współczesne metody konserwatorskiej dokumentacji zastosowane w Kaplicy Zygmuntowskiej, prof. I. Płuska
 • Cost Action Meeting IE0601 Tervuren (Belgia) 8-9.06.2007 – adi. K. Chmielewski, as. E. Jeżewska
 • E. Jeżewska „ Ocena możliwości wykorzystania zdjęć rentgenowskich na kliszach kodak mx b do badań zniszczeń drewna przez ksylofagiczne owady”
 • K. Chmielewski „Konserwacja zabytkowych obiektów drewnianych na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych”
 • XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Techniczna: „Ekologiczne i energooszczędne budownictwo ”EKOMILITARYS”, Zakopane, 10 – 14.09.2007 r. – prof. A. Koss, prof. I. Płuska
 • XI IADA Congress, Wiedeń 17-21.09.2007 r. – as. I. Zając
 • Konferencja LACONA VII, Madryt, Hiszpania 17-23.09.2007, prof. A. Koss, mgr R. Szmbelan
 • Współorganizacja konferencji Konferencja międzynarodowa i wystawa „CESARE BRANDI (1906-1988), JEGO MYŚL I DEBATA O DZIEDZICTWIE. SZTUKA KONSERWACJI – RESTAURACJI W POLSCE”, 5-6.10.2007, Muzeum Pałac w Wilanowie