beste Online-Investitionsseiten
cherokee casino west siloam springs
prospérité def
stromectol comprar
kostenloser bonus casino sugar casino drückglück casino wildz

Inauguracja współpracy MIK z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszewskiego Państwowym Instytutem Badawczym

Fot. Archiwum CNBOP-PIB

W dniu 23.01.2024 w siedzibie CNBOP-PIB odbyło się spotkanie przedstawicieli Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (MIK) przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP) i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB) poświęcone współpracy i działaniom na rzecz ochrony dóbr kultury.

W spotkaniu udział wzięli ze strony MIK: prof. dr hab. ,Andrzej Koss – Dyrektor MIK ASP i dr Piotr Zambrzycki, CNBOP-PIB reprezentowali:  dr Monika Wyszomirska – Mecenas zajmująca się kwestiami ochrony dóbr kultury i ochrony przeciwpożarowej, mgr Ilona Masa – Kierownik Działu Szkoleń w CNBOP-PIB, st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina – Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB.

Zasadniczym celem współpracy obu instytucji jest doskonalenie ochrony zabytków poprzez zacieśnianie współpracy pomiędzy konserwatorami zabytków a specjalistami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ważnym składnikiem planowanych działań  jest zintensyfikowanie prac w ramach Pogotowia Konserwatorskiego, jako wkład do  stałej poprawy systemu ochrony dóbr kultury RP.

Partnerzy podjęli także działania w celu przygotowania cyklu szkoleń, konferencji, sympozjów i warsztatów poświęconych jakże ważnej i złożonej tematyce, jaką jest ochrona dóbr kultury.

No Comments

Post A Comment