Międzyuczelniany Instytut Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki

Jesteśmy jednostką uczelnianą z biurem w ASP w Warszawie.
Główne aspekty naszej działalności to:

Konserwacja zabytków

KOMPLEKSOWA KONSERWACJA

Zajmujemy się kompleksową konserwacją elementów architektonicznych, rzeźb oraz malowideł.

Prace-badawczo-naukowe - MIK

EKSPERTYZY ORAZ BADANIA ZABYTKÓW

Organizujemy oraz prowadzimy ekspertyzy i projekty badawcze w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Konserwacja zabytków

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Pracujemy nad technologią renowacji dzieł sztuki pozwalającej na precyzyjne czyszczenie laserowe obiektów zabytkowych.

Konserwacja zabytków

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

Prowadzimy praktyczne szkolenia w zakresie konserwacji i renowacji zabytków w ramach współpracy międzynarodowej.

Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. 

Jak działamy?

Ideą powołania Instytutu było utworzenie instytucji łączącej w zakresie działania badania naukowe i realizację prac konserwatorskich na najwyższym poziomie wykonawczym.

NAJWYBITNIEJSI
KONSERWATORZY

Nasz instytut zrzesza najwybitniejszych konserwatorów, przedstawicieli trzech polskich ośrodków kształcących konserwatorów na poziomie studiów wyższych. Szeroki zespół konserwatorski daje możliwość kompleksowego spojrzenia na architekturę i dzieła sztuki.

SZEROKIE
PODEJŚCIE

Naszą specjalnością jest prowadzenie dużych projektów konserwatorskich, dotyczących zarówno architektury jak i zbiorów muzealnych. Łączymy proces badawczy z zakresem zasadniczych prac. Daje to niepowtarzalną możliwość poszerzenia wiedzy o konkretnym obiekcie.

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE

Przy realizacji prac stosujemy wiele nowoczesnych technologii, takich jak pokrywanie powierzchni ochronnymi powłokami malarskimi czy też użycie specjalnego lasera do czyszczenia rzeźb. Od 2014 roku prowadzimy w tym kierunku szerokie badania naukowe.

Nasze realizacje

Zapraszamy do obejrzenia prac konserwatorskich prowadzonych przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Aktualności

Z aktualności dowiecie się co u nas słuchać.
Targi, eventy oraz projekty nad którymi obecnie pracujemy… Zapraszamy!