RAPORT Z PRAC I BADAŃ KONSERWATORSKICH W DRAZIJA/MARINA EL ALAMEIN 2022

RAPORT Z PRAC I BADAŃ KONSERWATORSKICH W DRAZIJA/MARINA EL ALAMEIN 2022

W ramach tegorocznych działań misji konserwatorskiej prowadzone były prace badawcze i konserwatorskie w wytypowanych strefach stanowiska archeologicznego. Sezon 2022 był drugim w historii nowej Egipsko-Polskiej Misji Konserwatorskiej Drazija/Marina el-Alamein w Egipcie. 

Zadanie realizował zespół w składzie: Prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner – kierownik misji (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury), archeolog – dr Grażyna Bąkowska Czerner (Uniwersytet Jagielloński), architekt – mgr inż. arch. Szymon Popławski (Politechnika Wrocławska), architekt konstruktor – mgr inż. Wiesław Grzegorek, konserwator rzeźby i elementów architektury – mgr Piotr Zambrzycki (Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki), konserwator malarstwa – mgr Anna Selerowicz (Pogotowie Konserwatorskie MIK). Ze strony służb egipskich pracę misji nadzorowała generalna dyrektor The Egyptian Antiquities Sector Archaeological Area of Marina, Naema Sanad i inspoktor Soheir Fekrey Ahmed Hassen. 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM RAPORTEM

No Comments

Post A Comment