Konserwacja tkanin archeologicznych z krypty pod kaplicą św. Anny w Muzeum-Zamku w Malborku

Konserwacja tkanin archeologicznych z krypty pod kaplicą św. Anny w Muzeum-Zamku w Malborku

KONSERWACJA TKANIN GROBOWYCH
Z KRYPTY POD KAPLICĄ ŚW. ANNY W ZAMKU W MALBORKU

Prace badawcze i konserwatorskie prowadzono w Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie
w dwóch etapach, w latach 2016-2018

ANNA MAKULEC

Tkaniny grobowe z Malborka-2

No Comments

Post A Comment