beste Online-Investitionsseiten
cherokee casino west siloam springs
prospérité def
stromectol comprar
kostenloser bonus casino lucky lord casino piraten casino cobra

Film o Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

O NAS

Ideą powołania Instytutu było utworzenie instytucji łączącej w zakresie działania badania naukowe i realizację prac konserwatorskich na najwyższym poziomie wykonawczym.

NAJWYBITNIEJSI
KONSERWATORZY

Nasz instytut zrzesza najwybitniejszych konserwatorów, przedstawicieli trzech polskich ośrodków kształcących konserwatorów na poziomie studiów wyższych. Szeroki zespół konserwatorski daje możliwość kompleksowego spojrzenia na architekturę i dzieła sztuki.

SZEROKIE
PODEJŚCIE

Naszą specjalnością jest prowadzenie dużych projektów konserwatorskich, dotyczących zarówno architektury jak i zbiorów muzealnych. Łączymy proces badawczy z zakresem zasadniczych prac. Daje to niepowtarzalną możliwość poszerzenia wiedzy o konkretnym obiekcie.

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE

Przy realizacji prac stosujemy wiele nowoczesnych technologii, takich jak pokrywanie powierzchni ochronnymi powłokami malarskimi czy też użycie specjalnego lasera do czyszczenia rzeźb. Od 2014 roku prowadzimy w tym kierunku szerokie badania naukowe.

Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. 

INFORMACJE OGÓLNE

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest jednostką uczelnianą z biurem w ASP w Warszawie i delegaturą w ASP w Krakowie.

WSPÓŁPRACA

Instytut współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

 

Ideą powołania Instytutu było utworzenie instytucji łączącej w zakresie działania badania naukowe i realizację prac konserwatorskich na najwyższym poziomie wykonawczym.

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa Instytutu zrzesza najwybitniejszych konserwatorów, przedstawicieli trzech polskich ośrodków kształcących konserwatorów na poziomie studiów wyższych.

 

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie i w Warszawie funkcjonuje od grudnia 1999 roku.

ZADANIA STATUTOWE

Dotychczasowa realizacja zadań statutowych realizowana była w zakresach:

  • integracji polskich uczelni kształcących konserwatorów i restauratorów
  • współpracy z innymi uczelniami i placówkami badawczymi
  • realizacji innowacyjnych prac badawczych, wdrożeń nowych technologii
  • badań i przygotowywania programów konserwatorskich-inwentaryzacji nowych standardów dokumentacji konserwatorskiej
  • realizacji prac konserwatorskich w obiektach wpisanych na listę  światowego dziedzictwa oraz krytycznym stanie zachowania
  • współpracy i wspomagania finansowego działalności uczelni i wydziałów
  • zakupy sprzętu laboratoryjnego i technicznego potrzebnego do realizacji zadań
  • współpracy w zakresie tworzenia form i zasad opieki i ochrony dziedzictwa
  • współpracy międzynarodowej badawczej oraz realizacji wspólnych prac.