Author: admin

11-25 kwietnia 2023, Galeria DAP ul. Mazowiecka 11a, Warszawa Organizator Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Kurator wystawy Piotr Zambrzycki Projekt plastyczny wystawy Piotr Zambrzycki Na wystawie zaprezentowano wybrane przykłady realizacji prac badawczych i konserwatorskich w okresie czterech lat działania Conservation Emergency Unit. Wydarzenie towarzyszyło XXVII edycji warszawskich spotkań...

Organizatorami Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa są Akademia Marynarki Wojennej Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa i Miasto Gdynia CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem Kongresu będzie prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe...

22 GRUDNIA 2022 ODSZEDŁ NASZ PRZYJACIEL DR HAB. PROF. WIESŁAW PROCYK Rzeźbiarz, konserwator, miłośnik starych zegarów. Od prawie pół wieku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Od ponad 20 lat stały członek Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Człowiek niezwykle ciepły i uczynny....

W ramach tegorocznych działań misji konserwatorskiej prowadzone były prace badawcze i konserwatorskie w wytypowanych strefach stanowiska archeologicznego. Sezon 2022 był drugim w historii nowej Egipsko-Polskiej Misji Konserwatorskiej Drazija/Marina el-Alamein w Egipcie.  Zadanie realizował zespół w składzie: Prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner – kierownik misji...

RAPORT Novae 2022 piotr zambrzyckiW ramach umowy o stałej współpracy naukowo-badawczej z kierownictwem Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tegorocznych pracach udział wziął przedstawiciel Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Piotr Zambrzycki konserwator rzeźby i elementów architektury1. Zadanie prowadzono również...

Nota informacyjna. Etap Pierwszy. G.C. laser Systems Inc. Projektuje i buduje opatentowane systemy laserowe dopuszczone  również do prób w konserwacji i restauracji Katedry Notre Dame. Firma G.C. Laser Systems Inc. przeprowadziła badania i testy działania tych urządzeń. Celem było ustalenie optymalnej metody usuwania nawarstwień powstałych na...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 marca 2020 roku zmarł prof. dr hab. Władysław Zalewski, nestor polskich konserwatorów dzieł sztuki i zabytków, współtwórca i kontynuator polskiej szkoły konserwacji, długoletni przewodniczący Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, realizator konserwacji...