Author: admin

Celem przewodnim wizyty studyjnej na Malcie było określenie potencjalnych pól współpracy między Pogotowiem Konserwatorskim/ Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji w Warszawie a Heritage Malta, jak również poznanie sposobu funkcjonowania i oferty odwiedzanej Instytucji.  ∇ MIK na Malcie raport...

Fot. Archiwum CNBOP-PIB W dniu 23.01.2024 w siedzibie CNBOP-PIB odbyło się spotkanie przedstawicieli Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (MIK) przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP) i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB) poświęcone współpracy i działaniom na rzecz ochrony dóbr kultury. W...

W ramach umowy o stałej współpracy naukowo-badawczej z kierownictwem Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tegorocznych pracach udział wziął przedstawiciel Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, mgr Piotr Zambrzycki konserwator rzeźby i elementów architektury1. Zadanie prowadzono również w trybie Pogotowia...

Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji EKOMILITARIS jest Wojskowa Akademia Techniczna. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele krajowych i zagranicznych uczelni, przemysłu, organów samorządowych, ośrodków badawczych, Agencji Mienia Wojskowego oraz Państwowej Straży Pożarnej, łącznie ponad 130 uczestników. CZYTAJ DALEJ...

11-25 kwietnia 2023, Galeria DAP ul. Mazowiecka 11a, Warszawa Organizator Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Kurator wystawy Piotr Zambrzycki Projekt plastyczny wystawy Piotr Zambrzycki Na wystawie zaprezentowano wybrane przykłady realizacji prac badawczych i konserwatorskich w okresie czterech lat działania Conservation Emergency Unit. Wydarzenie towarzyszyło XXVII edycji warszawskich spotkań...

Organizatorami Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa są Akademia Marynarki Wojennej Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa i Miasto Gdynia CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem Kongresu będzie prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe...

22 GRUDNIA 2022 ODSZEDŁ NASZ PRZYJACIEL DR HAB. PROF. WIESŁAW PROCYK Rzeźbiarz, konserwator, miłośnik starych zegarów. Od prawie pół wieku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Od ponad 20 lat stały członek Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Człowiek niezwykle ciepły i uczynny....