KONTAKT

Nasz Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
działa przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Siedziba w Warszawie

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37,
00-379 Warszawa

 

tel.: (48-22) 625 12 51
fax: (48-22) 622 96 49
e-mail: mik@asp.waw.pl

Struktura Instytutu

Dyrektor – prof. Andrzej Koss

Sekretarz Naukowy – mgr Piotr Zambrzycki

Samodzielny referent – mgr Anna Tomkowska

Samodzielny referent – mgr Radosław Tusznio

Asystent – mgr Katarzyna Wiśniewska

Biuro – Urszula Skonieczna

Laboratorium badawcze

adi. dr Joanna Kurkowska

as. mgr Aleksandra Wesołowska

mgr Kamila Załęska