KONTAKT

Nasz Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
działa przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
oraz posiada swoją Delegaturę w Krakowie.

Siedziba w Warszawie

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37,
00-379 Warszawa

 

tel.: (48-22) 625 12 51
fax: (48-22) 622 96 49
e-mail: mik@asp.waw.pl

Struktura Instytutu

Dyrektor – prof. Andrzej Koss

Sekretarz Naukowy – mgr Piotr Zambrzycki

Samodzielny referent – mgr Anna Tomkowska

Samodzielny referent – mgr Radosław Tusznio

Asystent – mgr Katarzyna Wiśniewska

Biuro – Urszula Skonieczna

Laboratorium badawcze

adi. dr Joanna Kurkowska

as. mgr Aleksandra Wesołowska

mgr Kamila Załęska

Delegatura w Krakowie

ul. J. Lea 27-29,
30-052 Kraków

 

tel.: (48-12) 662 99 00
fax: (48-12) 430 15 95
e-mail: mrogoz@asp.krakow.pl

Struktura Delegatury Instytutu

Z-ca Dyrektora – prof. Ireneusz Płuska

Sekretarz Naukowy i Biuro – dr Maria Rogóż

Samodzielny referent – mgr Michał Płotek

Mgr Joanna Hedrick