Sromowce Niżne – Kościół p.w. św. Katarzyny

Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK
Category
Konserwacja elementów architektonicznych
About This Project

 

Prace prowadzone były w latach 2008-2009. Kościół w Sromowcach Niżnych wg literatury przedmiotu jest najstarszym jednonawowym drewnianym kościołem płd. Polski z przełomu XV i XVI wieku. Podczas prac badawczych prowadzonych w 2006 roku został potwierdzony dramatyczny stan zachowania architektonicznej bryły tego kościoła. Wymagał on natychmiastowej interwencji konserwatorskiej, pełnej kompleksowej konserwacji elementów architektonicznych oraz wymiany poszycia gontowego. Wynikiem starań przeprowadzono pierwszy etap prac w 2008 roku, a w 2009 po II etapie działań uratowano niezwykle cenny zabytek naszego dziedzictwa kulturowego.

 

Kościół p.w. św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych wpisuje się w typ najstarszych, drewnianych kościołów Małopolski. XV i XVI wieczne kościoły drewniane tego regionu były najczęściej dwuczłonowe, złożone z kwadratowej, lub zbliżonej do kwadratu nawy
i prezbiterium zamkniętego od wschodu ścianą prostą lub trójboczną. W ten model wpisuje się również kościół św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych. Jest on jednym z zachowanych przykładów układu dwuczłonowego pochodzącym z początku XVI wieku, wzniesiony według przekazów w1513 roku, pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi z 1596 r.

 

Galeria:
Autor fotografii: dr Jarosław Adamowicz