Konserwacja rzeźb gipsowych z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Konserwacja rzeźb gipsowych z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja rzeźb gipsowych z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Category
Konserwacja rzeźb
About This Project

 

Specjalnością Instytutu jest prowadzenie dużych projektów konserwatorskich, dotyczących zarówno architektury jak i zbiorów muzealnych. Istotą tych działań jest połączenie procesu badawczego z zakresem zasadniczych prac. Daje to niepowtarzalną możliwość poszerzenia wiedzy o konkretnym obiekcie, często w kontekście szerszym, dotyczącym kolekcji.

 

Dobrym przykładem może być konserwacja 158 odlewów gipsowych z Królewskiej Kolekcji Rzeźby, Króla Stanisława Augusta. Jest to unikalny zbiór, zachowanych, autentycznych kopii rzeźb antycznych i portretów XVIII wiecznych, eksponowany w budynku Starej Pomarańczarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

 

Zadanie zrealizowane w okresie trzyletnim przez stały zespół specjalistów z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP.