RAPORT Z PRAC BADAWCZYCH I KONSERWATORSKICH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ INTERDYSCYPLINARNEJ EKSPEDYCJI ARCHEOLOGICZNEJ UAM W NOVAE – BUŁGARIA 2022

RAPORT Z PRAC BADAWCZYCH I KONSERWATORSKICH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ INTERDYSCYPLINARNEJ EKSPEDYCJI ARCHEOLOGICZNEJ UAM W NOVAE – BUŁGARIA 2022

RAPORT Novae 2022 piotr zambrzyckiW ramach umowy o stałej współpracy naukowo-badawczej z kierownictwem Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tegorocznych pracach udział wziął przedstawiciel Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Piotr Zambrzycki konserwator rzeźby i elementów architektury1. Zadanie prowadzono również w trybie Pogotowia Konserwatorskiego ASP w Warszawie. Pobyt zrealizowano w okresie 07.07- 06.08. 2022. Program pobytu zakładał przeprowadzenie badań konserwatorskich w obrębie stanowiska archeologicznego Novae oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach z wykopalisk. Uzupełnieniem pobytu delegacji MIK było odbycie wizyty studyjnej w Muzeum w Wielkim Tyrnowie, oraz spotkania z ekspertami bułgarskimi w dziedzinie badań nad kulturą antyczną oraz miejscowymi konserwatorami dzieł sztuki. Podczas wizyty zebrano materiał naukowy na temat technik kamieniarskich oraz wpływu zastosowanych współczesnych metod ekspozycji plenerowych na stan zachowania historycznych murów oraz artefaktów im towarzyszących pochodzących z wykopalisk

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM RAPORTEM

No Comments

Post A Comment