Wystawa „10-lecie działalności” MIK podczas Targów DZIEDZICTWO

W dniach 7-9 października 2014 r odbędą się „- II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia dla Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO”. Targom będzie towarzyszyć wystawa Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki , „10-lecie działalności”.

Zapraszamy na strone internetową targów http://targidziedzictwo.pl/, a także do rejestracji online na bezpłatne wykłady
i prelekcje w ramach Targów Dziedzictwo 2014 :  http://targidziedzictwo.pl/ dla-zwiedzajacych/rejestracja- online.html

„Targi Dziedzictwo to jedyne tego typu branżowe targi w Polsce, które w jednym miejscu gromadzą przedstawicieli świata archiwistyki, muzealnictwa i bibliotekarstwa.Wydarzenie stwarza też doskonałą okazję, by zasięgnąć aktualnych informacji na temat konserwacji i restauracji zabytków stanowiących cenny dorobek kulturowy kraju. Druga edycja Targów Dziedzictwo została poszerzona bowiem o zagadnienia z tego zakresu, by promować działania mające na celu zachowanie zabytków dla kolejnych pokoleń. Jest to próba kontynuacji i nawiązania do dobrych tradycji organizowanych przez nas w latach 2005 – 2007 Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast ZABYTKI, które swym patronatem objął wówczas Generalny Konserwator Zabytków.”

(Źródło:  http://targidziedzictwo.pl/)

 

No Comments

Post A Comment