Udział polskich ekspertów w warsztatach konserwatorskich w Nieświeżu

Udział polskich ekspertów w warsztatach konserwatorskich w Nieświeżu

Międzynarodowe warsztaty dla specjalistów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zajmujących się ochroną i konserwacją zabytków zostały zorganizowane w dniach 14-24 października 2013 r. w Nieświeżu na Białorusi przez Polski Komitet do spraw UNESCO we współpracy z Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie oraz Fundacją Zbiorów im. Ciechanowieckich na Zamku Królewskim w Warszawie. Ze strony białoruskiej organizatorem przedsięwzięcia był Białoruski Komitet Narodowy UNESCO i Białoruska Państwowa Akademia Sztuk Pięknych w Mińsku.

W warsztatach wzięło udział 9 polskich konserwatorów zajmujących się ochroną i rewaloryzacją zabytków, wybitnych ekspertów z dziedziny konserwacji praktycznej. Obok prof. Tadeusza Bernatowicza uczestniczyli tacy specjaliści jak: prof. Helena Hryszko (tkaniny), dr Ewa Święcka (malarstwo ścienne), dr Janusz Smaza ( kamień ), Janusz Mróz ( metal), Agnieszka Pawlak ( malarstwo sztalugowe), prof. Jan Marczak ( badania laserem), Paweł Sadlej ( malarstwo sztalugowe, polichromie, drewno), Dariusz Subocz ( papier). Białoruska Akademia Sztuk Pięknych zapewniła udział kilkunastu wybranych młodych konserwatorów (wraz z szefem nowo-utworzonego Wydziału Konserwacji Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych), którzy uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez polskich specjalistów.

W inauguracji warsztatów dnia 14 października 2013 r. uczestniczyli: dyrektor Zespołu Zamkowo-Parkowego w Nieświeżu, Sergiej Klimow, rektor Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, prof. Mikhail Barazna wraz z prorektorem, prof. Swietłaną Winokurową, Sekretarz Generalny Białoruskiego Komitetu Narodowego UNESCO, Jurij Ambrazewicz oraz przedstawiciel Ministerstwa Kultury Białorusi, a także pani Urszula Doroszewska, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku.

W dniu poprzedzającym rozpoczęcie warsztatów, podczas wizyty w Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, uroczyście podpisano porozumienie o współpracy między Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Białoruską Państwową Akademią Sztuk Pięknych w Mińsku.

Celem warsztatów jest podniesienie jakości prac konserwatorskich w restaurowanych obiektach zabytkowych w Nieświeżu oraz innych obiektach poza granicami Polski w zakresie architektury, polichromii i rzeźby, konserwacji tkanin, mebli i wyrobów z drewna, szkła, ceramiki, przedmiotów z metalu, renowacji zabytków rzemiosła artystycznego, malarstwa olejnego oraz ochrony i konserwacji krajobrazu i zespołów parkowych. Program szkolenia obejmuje wykłady, warsztaty i wyjazdy studyjne.

Wykłady i warsztaty odbywają się na terenie Narodowego Muzeum “Rezerwat Historyczno-Kulturalny Nieśwież” oraz w Zespole Zamkowo-Parkowym rodu Radziwiłłów w Nieświeżu, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Tegoroczne warsztaty przewidziane są jako początek cyklu spotkań organizowanych ze stroną białoruską służących wymianie doświadczeń polskich specjalistów z konserwatorami z Europy Środkowo-Wschodniej.

Zadanie: Udział polskich ekspertów w warsztatach dla konserwatorów w Nieświeżu „dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

 

  

1Comment
  • film izle
    Posted at 08:02h, 26 listopada Odpowiedz

    I really liked your article. Really looking forward to read more. Cool. Kip Vanscoik

Post A Comment