cyrto cryptocurrency to invest in kripto currency ozempic where to buy sydney
 

Wawel oraz Kaplica Batorego

Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK
Category
Konserwacja elementów architektonicznych, Konserwacja malowideł, Konserwacja rzeźb
About This Project

Gotycka Kaplica p.w. Narodzenia NMP zwana Mariacką lub Batorego (3 ćw. XIV w.)

Poddana została na przestrzeni wieków dwóm poważnym przebudowom, w wyniku których stanowi ona obecnie mieszaninę stylu gotyckiego, manieryzmu oraz baroku. Pierwotnie zdobiona malowidłami wykonanymi przez malarzy ruskich, w latach 1594-1595 staraniem królowej Anny Jagiellonki, przebudowana została w duchu manieryzmu na mauzoleum króla Stefana Batorego, przez architekta i rzeźbiarza Santi Gucciego. Ponowna przebudowa kaplicy miała miejsce w połowie XVII wieku z fundacji kanonika Serebryjskiego, kiedy to w duchu baroku wprowadzono do wnętrza obficie czarny marmur. Przeprowadzone w latach 2005-2006 prace konserwatorskie, miały charakter kompleksowy i obejmowały całość wnętrza kaplicy wraz z malowidłami i wyposażeniem oraz trzema marmurowymi ołtarzami usytuowanymi w ambicie katedry, stanowiącymi integralną część kaplicy.

 

Zespół
Kierownik: prof. Ireneusz Płuska
Podwykonawcy: mgr Ryszard Ochęduszko, mgr Grażyna Chromy-Rościszewska, mgr Lech Chwilczyński, mgr Wiesław Gurbiel, mgr Tomasz Bajorek.
Czyszczenie laserowe: prof. Jan Marczak WAT

 

Tytuł realizacji
Konserwacja wystroju rzeźbiarskiego wnętrza Kaplicy Mariackiej (Batorego) przy Katedrze Wawelskiej

 

Galeria

 • Fragment wnętrza kaplicy. Nagrobek Stefana Batorego autorstwa Santi Gucciego (1595 r.). Stan przed konserwacją.
 • Fragment nagrobka Stefana Batorego. Stan przed konserwacją.
 • Fragment nagrobka Stefana Batorego. Stan przed konserwacją.
 • Personifikacja Męstwa. Fragment nagrobka Stefana Batorego. Stan przed konserwacją.
 • Personifikacja Męstwa. Fragment nagrobka Stefana Batorego. Stan przed konserwacją.
 • Fragment wnętrza kaplicy z nagrobkiem Stefana Batorego. Stan po konserwacji.
 • Fragment wnętrza kaplicy z nagrobkiem Stefana Batorego. Stan po konserwacji.
 • Personifikacja Sprawiedliwości. Fragment nagrobka Stefana Batorego. Stan po konserwacji.
 • Personifikacja Sprawiedliwości. Fragment nagrobka Stefana Batorego. Stan po konserwacji.
 • Fragment wnętrza kaplicy. Stalle królewskie autorstwa Santi Gucciego (1595 r.) z przedpiersiem pochodzącym z kaplicy
 • Zygmuntowskiej. Stan przed konserwacją.
 • Fragment wnętrza kaplicy. Stalle królewskie autorstwa Santi Gucciego (1595 r.) z przedpiersiem pochodzącym z kaplicy
 • Zygmuntowskiej. Stan przed konserwacją.
 • Zwieńczenie stalli królewskich. Stan po konserwacji.
 • Zwieńczenie stalli królewskich. Stan po konserwacji.
 • Przedpiersie stalli królewskich. Stan po konserwacji.
 • Przedpiersie stalli królewskich. Stan po konserwacji.
 • Fragment wnętrza kaplicy. Widoczna galeria oraz stalle barokowe. Stan po konserwacji.
 • Fragment wnętrza kaplicy. Widoczna galeria oraz stalle barokowe. Stan po konserwacji.
 • Płyta Bernarda Wapowskiego. Stan w takcie konserwacji po częściowym oczyszczeniu.
 • Płyta Bernarda Wapowskiego. Stan w takcie konserwacji po częściowym oczyszczeniu.
 • Płyta Bernarda Wapowskiego. Stan po konserwacji.
 • Płyta Bernarda Wapowskiego. Stan po konserwacji.
 • Detal ołtarza św. Wacława – mozaika. Stan po konserwacji.
 • Detal ołtarza św. Wacława – mozaika. Stan po konserwacji.