best crypto trading bots el toro crypto money where can i buy ozempic nz i want to buy ozempic ozempic ireland where to buy
 

Konserwacja Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu

Konserwacja Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu
Category
Konserwacja elementów architektonicznych
About This Project

Kaplicę Zygmuntowską wzniesiono pomiędzy rokiem 1517 a 1533, jako mauzoleum grobowe króla Zygmunta I, a potem nieco przekształcono w kaplicę grobową również jego rodziny – Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki. Twórca kaplicy Bartolomeo Berecci i jego współpracownicy – rzeźbiarze i kamieniarze, tworzyli zamknięty krąg artystyczny ekspozyturę sztuki włoskiej w Polsce. W trzyletnim procesie konserwatorskim doprowadzono Kaplicę do stanu możliwie zbliżonego do pierwotnego, wykonując niezwykle skomplikowane zabiegi konserwatorskie polegające na usunięciu szkodliwych nawarstwień, wzmocnieniu struktury kamienia i rekonstrukcji licznych brakujących dekoracji rzeźbiarskich.