what crypto should i buy today what is cryptocoin bitpanda aktie https://mik.edu.pl/semaglutide-weight-loss-buy-online/ buy ozempic pen buy ozempic.uk
 

Prace konserwatorskie przy wyposażeniu wnętrza kościoła św. Marka w Krakowie 2007-2009 rok

Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Prace konserwatorskie kościoła Prace konserwatorskie kościoła Prace konserwatorskie kościoła
Category
Konserwacja elementów architektonicznych, Konserwacja malowideł, Konserwacja rzeźb
About This Project

Kościół św. Marka – gotycki, na rogu ulic  Sławkowskiej i  św. Marka w Krakowie. Pierwsza wzmianka pisana, dotycząca klasztornego kościoła pw. św. Marka Ewangelisty, pochodzi z 1295 roku. Do naszych czasów dotrwał jako gotycki z wczesnobarokowym wnętrzem.

 

W roku 2002 wykonano badania i rozpoznanie konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła. Na postawie uzyskanych wyników opracowane zostały wówczas wytyczne dla planowanych w przyszłości prac konserwatorskich. W roku 2007 Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych Krakowie przystąpił do realizacji programu konserwatorskiego opracowanego na podstawie tych wytycznych. Prace konserwatorskie przy elementach wyposażenia wnętrza kościoła podzielone były na etapy, począwszy od ośmiu ołtarzy  poprzez obiekty usytuowane przy ścianach północnej i południowej, takich jak ambona czy obraz św. Erazma wraz ze stiukowym obramowaniem oraz feretrony.