Przydonica – Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana Kantego

Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK Restauracja i konserwacja zabytków - MIK
Category
Konserwacja elementów architektonicznych, Konserwacja malowideł, Konserwacja rzeźb
About This Project

 

Prace rozpoczęto w 2009 inwentaryzacją architektury oraz programem badań stanu zachowania bryły architektonicznej, malowideł ściennych i wyposażenia świątyni. Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana Kantego w Przydonicy jest jednym z najcenniejszych zabytków małopolski. Powstały w 1527 roku, drewniany kościół w swym pierwotnym kształcie bryły architektonicznej zachował się do dnia dzisiejszego. W znakomitym wyposażeniu posiada niezwykłe zbiory: renesansową polichromię z XVIw., gotycką grup ukrzyżowania na belce tęczowej z ok.1530 r., dwa tryptyki z 3. ćw. XV i pocz. XVI w., oraz rokokowy ołtarz główny.

 

W perspektywie kilku lat jakie potrzebne są na działania konserwatorskie, ten znakomity zabytek stanie się perłą regionu Sądecczyzny. Najistotniejszym założeniem rozpoczętej w roku 2010 pełnej kompleksowej konserwacji kościoła w Przydonicy jest możliwość pracy szerokiego zespołu konserwatorskiego, a co za tym idzie możliwie kompleksowego spojrzenia na architekturę i wnętrze kościoła. W obecnym roku przeprowadzono konserwację bryły architektonicznej kościoła wraz z wymianą poszycia gontowego i szalowania ścian. Rozpoczęto również prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w prezbiterium kościoła.

 

Galeria:
Autor fotografii: dr Jarosław Adamowicz