Wiadukt im. Stanisława Markiewicza

Category
Konserwacja rzeźb
About This Project

 

Przy realizacji prac zastosowano wiele nowoczesnych technologii, takich jak pokrywanie powierzchni ochronnymi powłokami malarskimi czy też użycie specjalnego lasera do czyszczenia rzeźb. Wykonawcą robót budowlanych była firma „INTOP” z Tarnobrzega. Konserwację kompozycji rzeźbiarskich przeprowadził Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował inwestor – Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie i Wojewódzki Konserwator Zabytków.