Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I – bloki o nr inw. A-2 i A-3

Category
Konserwacja elementów architektonicznych
About This Project

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawa-Kraków realizuje od października 2010 roku projekt, który jest jednym z priorytetowych działań konserwatorskich na terenie Miejsca Pamięci. Spośród wielu zabudowań dawnego obozu Auschwitz I wybrane zostały dwa niezwykle cenne pod względem autentyczności murowane bloki więźniarskie, które nie uległy większym przekształceniom po okresie funkcjonowania obozu.

 

Prace obejmują kompleksową konserwację wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków, w których w przyszłości mieścić się będzie nowa wystawa główna Muzeum.

 

Podstawowym założeniem prac konserwatorskich prowadzonych w blokach A-2 i A-3 jest dążenie do zachowania jak największej ilości oryginalnych nawarstwień, powstałych do momentu wyzwolenia obozu w styczniu 1945 roku. Ze względu na historyczną wartość i tragiczną wymowę, szczególnie sal więziennych, dąży się w konserwacji do pokazania ich stanu z czasów funkcjonowania obozu koncentracyjnego i zagłady, gdyż to właśnie ten tragiczny okres  nadał im znaczenie, które stanowi o ich wartości zabytkowej.

 

W obydwu blokach od momentu powstania Muzeum, przez wiele lat prowadzone były różnego rodzaju prace remontowe. Efekty tych, często niewłaściwie przeprowadzonych działań, zachowały się do dnia dzisiejszego. Program naszej konserwacji zakłada usunięcie wszystkich nieoryginalnych nawarstwień i przekształceń powstałych po 1945 roku, które negatywnie wpływają na fizyczny stan zachowania i odbiór dokumentalny obiektów, szczególnie gdy ich forma zniekształca bądź osłabia oddziaływanie oryginalnej obozowej substancji jak: malowane ściany, napisy, stolarka, piece kaflowe, podłogi drewniane i ksylolitowe, elementy metalowe i instalacje elektryczne.

 

To niezwykle skomplikowana konserwacja oparta o indywidualną technikę i technologię wykonania
z uwzględnieniem nietypowej „estetyki” wnętrz obozowych.

 

Po konserwacji elewacje bloków oraz wnętrza będą porównywalne lub zbliżone do autentycznych warunków jakie opuścili więźniowie w styczniu 1945 roku. W chwili kiedy odeszli ostatni więźniowie, zachowanie autentyczności pozostałości po byłym obozie jest głównym założeniem konserwatorskim. Oryginalna przestrzeń Auschwitz jest dziś dla świata nie tylko unikalnym, materialnym dowodem niemieckich nazistowskich zbrodni, ale także symbolem okrucieństw wojny, terroru, Szoa i ludobójczej rasistowskiej.

 

Galeria zdjęć:

 • Archiwalna fotografia z okresu funkcjonowania obozu. W głębi bloki obozowe poddawane zabiegom konserwatorskim.
 • Aktualny widok bloku A-2 przed konserwacją. Fot. I. Płuska
 • Aktualny widok bloku A-2 przed konserwacją. Fot. I. Płuska
 • Wnętrze sali więziennej, stan z roku 1945 po wyzwoleniu obozu. Fot. I. Płuska
 • Wnętrze sali więziennej, stan z roku 1945 po wyzwoleniu obozu. Fot. I. Płuska
 • Zniszczenia elewacji zewnętrznej z przeznaczeniem do konserwacji typowo zachowawczej. Fot. I. Płuska
 • Zniszczenia elewacji zewnętrznej z przeznaczeniem do konserwacji typowo zachowawczej. Fot. I. Płuska
 • Oryginalnie zachowane drzwi do jednych z cel obozowych. Fot. I. Płuska
 • Oryginalnie zachowane drzwi do jednych z cel obozowych. Fot. I. Płuska
 • Odsłonięty fragment napisu na ścianie jednej z cel obozowych. Fot. I. Płuska
 • Odsłonięty fragment napisu na ścianie jednej z cel obozowych. Fot. I. Płuska
 • Toalety obozowe w Bloku A-2, aktualny stan zachowania po wyzwoleniu obozu w 1945 r. Fot. I. Płuska
 • Toalety obozowe w Bloku A-2, aktualny stan zachowania po wyzwoleniu obozu w 1945 r. Fot. I. Płuska