Grywałd – kościół p.w. Św. Marcina Biskupa

Category
Konserwacja elementów architektonicznych, Konserwacja malowideł, Konserwacja rzeźb
About This Project

W latach 2008-2010 przeprowadzono kompleksowe prace badawcze i konserwatorskie jednego z najbardziej malowniczych średniowiecznych kościołów drewnianych w Polsce. Drewniany XV wieczny kościół p.w. Św. Marcina Biskupa w Grywałdzie na Podhalu, jego wspaniała polichromia ścienna datowana na rok 1618 oraz wyposażenie w XVI wieczny gotycki tryptyk św. Marcina oraz manierystyczne ołtarze boczne jest jednym z najbardziej znanych oraz cenionych  zabytków polskich Podtatrza. Poprzez przeprowadzenie pełnej kompleksowej konserwacji kościoła i uratowanie niezwykle cennej polichromii ściennej pokrywającej ściany i strop kościoła oraz wyposażenia kościoła został uratowany jeden z najbardziej cennych zabytków.

 

Kompleksowe prace konserwatorskie dotyczyły pełnej kompleksowej konserwacji malowideł ściennych, wszystkich elementów wyposażenia kościoła oraz prewencyjnej impregnacji okresowej poszycia gontowego, które zostało wymienione w 2001 roku.

 

Przeprowadzone w ostatnich latach prace konserwatorskie całego kościoła w Grywałdzie pozwalają na wliczenie go do grona obiektów średniowiecznej architektury drewnianej objętych pełną, prewencją konserwatorską. Turystyczno – Dydaktyczny Szlak Małopolskiej Architektury Drewnianej jest szeroko promowany, a region Podhala jest jednym z obszarów rozwijających się turystycznie. Efekt prac powinien owocować podniesieniem walorów kulturowych regionu. Kościół w Grywałdzie wraz z sąsiednimi kościołami w Dębnie, Łopusznej, Harklowej i w Sromowcach Niżnych stanowi atrakcyjną enklawę średniowiecznej architektury drewnianej nad zalewem Czorsztyńskim i wzdłuż linii Dunajca. Wymienione Kościoły wpisują się również w ponadregionalne programy Euroregionu Tatry.

 

Galeria: 
Autor fotografii: dr Jarosław Adamowicz