Pogotowie Konserwatorskie

Geneza powstania pogotowia

Idea rodziła się w oparciu o zespół doświadczeń dziesiątek lat.

W połowie lat 90-tch został zainicjowany proces integracji trzech polskich uczelni kształcących konserwatorów na poziomie sześcioletnich studiów wyższych. Jednym z momentów przełomowych były w 1997 roku  obchody 50-lecia Wydziału Konserwacji ASP w Warszawie. Był to rok początku współpracy z WAT /wdrażania technologii laserowej w konserwacji/ ,zdziwienia braku wykorzystania kadry konserwatorskiej i studentów w akcji ratowania dziedzictwa narodowego w usuwaniu skutków powodzi. Był to również moment powstania myśli o konieczności powołania pogotowia konserwatorskiego i poszerzenia zadań ustawowych w sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof, pożarów, itp. podejmowania bezzwłocznych prac badawczych i konserwatorskich po tych wydarzeniach.

W 1999 roku wspólnie z ASP w Krakowie został powołany Międzyuczelniany Instytut   Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki .Po szesnastu latach działalności, realizacji grantów, prestiżowych prac  konserwatorskich , zbudowania właściwego zaplecza laboratorium, pracowni, kupna samochodu możliwa stała się konstrukcja wniosku ASP w Warszawie pod nazwą:

„POGOTOWIE KONSERWATORSKIE- MOBILNE LABORATORIUM DLA OCHRONY, KONSERWACJI I ZABEZPIECZENIA DZIEŁ SZTUKI I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W ARCHITEKTURZE.”

To kolejny etap praktycznego zaplecza do tworzenia szerokiej oferty dla potrzeb ochrony dziedzictwa narodowego. Daje szansę  uczestnictwa w  kształceniu kadr konserwatorskich , w zakresach korzystania z najnowocześniejszych technik badawczych. Znacząco poprawi efekty szkolenia, wspomagania działalności służb specjalistycznych w realizacji bezzwłocznych działań ratowniczych. Wypełni  potrzebę stworzenia adresu i zgromadzenia zespołu ekspertów przygotowanych do działań terenowych. Pozwoli zintensyfikować prace tworzenia instrukcji i regulaminów przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych ,katastrof , nadzwyczajnych zagrożeń obiektów zabytkowych. W fazie przejściowej oparty o już funkcjonujący zespół MIK  stanowiący podstawę kadrową  tworzonego pogotowia.

POGOTOWIE KONSERWATORSKIE

Mobilne laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze.

 • Mobilne, konserwatorskie systemy laserowe: osiem systemów
 • Wyposażenie laboratorium laserowego
 • Skaningowy mikroskop elektronowy SEM z EDS
 • Spektrometr Ramana – mikro-spektrometr wyposażony
  w lasery wzbudzające pracujące na długościach fal 532 nm i 785 nm wraz z niezbędnymi akcesoriami
 • Spektromet Ramana – przenośny spektrometr (ze wzbudzeniem na 785 nm lub 1064 nm) z wyposażeniem
 • Skaner fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
 • Przenośny/ręczny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
 • Dyfraktometr rentgenowski
 • Zestaw cyfrowych, przenośnych mikroskopów optycznych 3D
 • Ręczny spektrometr FTIR
 • kamera hiperspektralna
 • Przenośny zestaw do wykonywania i digitalizacji zdjęć rentgenowskich
 • Przenośna kamera termowizyjna
 • Mikrotom rotacyjny
 • Mikrofedometr
 • Laserowy, ręczny skaner 3D
 • Zestaw do dokumentacji fotograficznej, aparaty fotograficzne, zestaw lamp błyskowych studyjnych
 • Walizka do pomiaru wilgotności
 • Phmetr/jonometr, laboratoryjny
1Comment
 • film
  Posted at 13:29h, 13 lutego Odpowiedz

  Thanks so much for the article post. Much thanks again. Awesome. Walker Pretzel

Post A Comment