Konferencja „What will ruins tell…?”

Udział w międzynarodowej konferencji pt. „ What will ruins tell …? (innovative methods in presentation of archaeological sites)” zorganizowanej w dn. 20-23 sierpnia 2012 przez The National Preserve of Tauric Chersonesos – Sewastopol – Ukraina.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – dyr. Prof. Andrzej Koss, z-ca dyr. Prof. Ireneusz Płuska , mgr Anna Tomkowska, mgr Piotr Zambrzycki. Instytucje i firmy współpracujące z MIK reprezentowali Prof. Jan Marczak (Wojskowa Akademia Techniczna), mgr Andrzej Gołembnik, arch. Jacek Gzowski (Instytut 4D).

Konferencja What will ruins tell...?
Konferencja What will ruins tell...?
Konferencja What will ruins tell...?
Konferencja What will ruins tell...?
Konferencja What will ruins tell...?
No Comments

Post A Comment