Odszedł nasz przyjaciel prof. Władysław Zalewski

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 marca 2020 roku zmarł prof. dr hab. Władysław Zalewski, nestor polskich konserwatorów dzieł sztuki i zabytków, współtwórca i kontynuator polskiej szkoły konserwacji, długoletni przewodniczący Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, realizator konserwacji obiektów o dużym znaczeniu dla kultury narodowej, m.in. romańskich reliktów kolegiaty w Wiślicy, rusko-bizantyjskich malowideł w katedrze sandomierskiej a ostatnio koordynator konserwacji ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiejnieodżałowany nauczyciel wielu pokoleń konserwatorów dzieł sztuki.

Żegnamy Cię Profesorze, Kolego, Przyjacielu

Wyrazy współczucia dla Rodziny.

Dyrekcja i Pracownicy

Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

ASP Kraków – ASP Warszawa

No Comments

Post A Comment