Konserwacja Ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie

Konserwacja Ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie
Category
Konserwacja malowideł
About This Project

We wrześniu br. (2015) zespół konserwatorów, historyków sztuki i specjalistów z zakresu fizyki i chemii konserwatorskiej skupionych w Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Warszawa-Kraków, rozpoczął kompleksowe prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym Wita Stwosza w Bazylice p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Krakowie. To wybitne, XV-wieczne dzieło sztuki zajmuje znaczące miejsce w zasobach naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego. Objęcie ochroną i prewencją, jednego z najważniejszych zabytków kraju jest naszym wspólnym obowiązkiem.

 

Obecne rozpoznanie stanu zachowania wszystkich części składowych ołtarza oraz sporządzony projekt konserwatorski  jest  wynikiem  badań   i ekspertyz  naukowych  opracowanych  w  latach 2011-2012 przez odpowiednich specjalistów MIKiRDS z warszawskiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Podjęcie konserwacji jest inicjatywą Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Bazyliki Mariackiej.

 

Nasz raport określa stan ołtarza, jako „stabilny”, lecz „zagrożony” ze stale pogłębiającymi się obszarami zniszczeń. Określenie „stabilny” należy odnieść do ogólnej oceny ołtarza. Określenie „zagrożony” należy użyć do oceny licznych partii polichromii, złoceń, struktury drewna i statyki wielu elementów rzeźbiarskich w tym statyki konstrukcji całego ołtarza a zwłaszcza jego skrzydeł ruchomych. Prace badawcze i konserwatorskie przekraczają w tym przypadku standardowe działania  prowadzone przy konserwacji zabytków.

 

Prace konserwatorskie planowane są wieloetapowo w okresie sześciu lat i będą koordynowane i prowadzone równolegle wraz z szerokim zakresem prac badawczych.