• Badania specjalistyczne obiektów zabytkowych
  • Ekspertyzy i opracowywanie projektów i programów konserwatorskich
  • Organizacja i prowadzenie prac konserwatorskich
  • Organizacja i prowadzenie projektów badawczych w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego
  • Prowadzenie szkoleń w ramach współpracy międzynarodowej

Konserwacja zabytków

powierz nam prace konserwatorskie