Kaplica Hińczy z Rogowa,1465, Maiestas Domini

Kaplica Hińczy z Rogowa, pod wezwaniem świętych Młodzianków – nieistniejąca kaplica Katedry Wawelskiej. Znajdowała się w północnej nawie bocznej, pomiędzy kaplicami świętego Mikołaja, a Czartoryskich.

Galeria: