Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest jednostką uczelnianą z biurem w ASP w Warszawie
i delegaturą w ASP w Krakowie.

Instytut współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Ideą powołania Instytutu było utworzenie instytucji łączącej w zakresie działania  badania naukowe i realizację prac konserwatorskich na najwyższym poziomie wykonawczym.

Rada Naukowa Instytutu zrzesza najwybitniejszych konserwatorów, przedstawicieli trzech polskich ośrodków kształcących konserwatorów na poziomie studiów wyższych. Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
i w Warszawie funkcjonuje od grudnia 1999 roku. Dotychczasowa realizacja zadań statutowych realizowana była w zakresach:

 • integracji polskich uczelni kształcących konserwatorów i restauratorów
 • współpracy z innymi uczelniami i placówkami badawczymi
 • realizacji innowacyjnych prac badawczych, wdrożeń nowych technologii
 • badań i przygotowywania programów konserwatorskich-inwentaryzacji nowych standardów dokumentacji konserwatorskiej
 • realizacji prac konserwatorskich w obiektach wpisanych na listę  światowego dziedzictwa oraz krytycznym stanie zachowania
 • współpracy i wspomagania finansowego działalności uczelni i wydziałów
 • zakupy sprzętu laboratoryjnego i technicznego potrzebnego do realizacji zadań
 • współpracy w zakresie tworzenia form i zasad opieki i ochrony dziedzictwa
 • współpracy międzynarodowej badawczej oraz realizacji wspólnych prac.

Działalność naukowa Instytutu od 2004 roku skupiała się m.in. na zastosowaniu najnowszej techniki laserowej do konserwacji dzieł sztuki. W tym zakresie realizowano międzynarodowe programy badawcze:

 1. Międzynarodowy program badawczy COST Akcja G7. Tytuł projektu: „Opracowanie technologii laserowej renowacji dzieł sztuki nowoczesnej”.
 2. Międzynarodowy projekt E! 3483 LASCAN „Zawansowana laserowa renowacja zabytkowych malowideł, papieru, pergaminu
  i obiektów metalowych”. EULASNET LASCAN, nr 120/E-410/SPB/EUREKA/KG/DWM 97/2005-2007 – koordynator Pakietu Roboczego Diagnostyki.
 3. Udział w realizacji projektu UE Kultura 2000. „Gemeinschaftsprojekt zur Entwicklung und Verbreitung eines Stein-Informations-System”.
 4. Udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego – „Nowoczesne metody inżynierii materiałowej w diagnostyce dzieł sztuki po renowacji metodą impulsowego promieniowania laserowego – Matlas“
 5. Uruchomiono nowoczesne programy badawcze w oparciu o najnowsze instrumenty diagnostyczne  (m.inn. Spektrometr rentgenowski z dyspersja energii XRF, spektroskopia wzbudzana laserem LIBS, przenośny spektrometr ramanowski).