Kaplica Hińczy z Rogowa – 1465 – Maiestas Domini

Restauracja i konserwacja zabytków - MIK
Category
Konserwacja elementów architektonicznych
About This Project

Kaplica Hińczy z Rogowa, pod wezwaniem świętych Młodzianków – nieistniejąca kaplica Katedry Wawelskiej. Znajdowała się w północnej nawie bocznej, pomiędzy kaplicami świętego Mikołaja, a Czartoryskich.