AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE, KRAKOWIE

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

00-379 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37
tel. (48-22) 625 12 51
fax (48-22) 622 96 49
e-mail: mik@asp.waw.pl


Struktura Instytutu:

 

Dyrektor – prof. Andrzej Koss

Sekretarz Naukowy – mgr Piotr Zambrzycki

Samodzielny referent – mgr Anna Tomkowska

Samodzielny referent – mgr Radosław Tusznio

Asystent – mgr Katarzyna Wiśniewska

Biuro – Urszula Skonieczna

 

Laboratorium Badawcze:

 

adi. dr Joanna Kurkowska

as. mgr Aleksandra Wesołowska

mgr Kamila Załęska

 

 

Delegatura w Krakowie:

30-052 Kraków, ul. J. Lea 27-29
tel. (48-12) 662 99 00
fax. (48-12) 430 15 95
e-mail: mrogoz@asp.krakow.pl

 

Struktura delegatury Instytutu:

 

Z-ca Dyrektora – prof. Ireneusz Płuska

Sekretarz Naukowy i Biuro – dr Maria Rogóż

Samodzielny referent – mgr Michał Płotek

Mgr Joanna Hedrick