KONSERWACJA RZEŹB GIPSOWYCH Z MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIESpecjalnością Instytutu jest prowadzenie dużych projektów konserwatorskich, dotyczących zarówno architektury jak i zbiorów muzealnych. Istotą tych działań jest połączenie procesu badawczego z zakresem zasadniczych prac. Daje to niepowtarzalną możliwość poszerzenia wiedzy o konkretnym obiekcie, często w kontekście szerszym, dotyczącym kolekcji.

Malowidło w Fundacji Króla Władysława II Jagiełły w prezbiterium Katedry Sandomierskiej
Malowidło bizantyńskie z początku XV. Podjęte prace konserwatorskie pozwoliły ujawnić dobrze zachowane fryz herbowy, sceny Ukrzyżowania Chrystusa, Narodzin Matki Boskiej i Chrystusa, zejścia do Otchłani oraz scenę Zwiastowania. Na sklepieniu odkryto nieznane sceny Procesji Liturgicznej oraz Chrystusa Pantokratora.

Sromowce Niżne – Kościół p.w. św. Katarzyny
Prace prowadzone były w latach 2008-2009. Kościół w Sromowcach Niżnych wg literatury przedmiotu jest najstarszym jednonawowym drewnianym kościołem płd. Polski z przełomu XV i XVI wieku. Wynikiem starań przeprowadzono dwa etapy prac, które uratowały niezwykle cenny zabytek naszego dziedzictwa kulturowego.

Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana Kantego
Prace rozpoczęto w 2009 inwentaryzacją architektury oraz programem badań stanu zachowania bryły architektonicznej, malowideł ściennych
i wyposażenia świątyni.  Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana Kantego w Przydonicy jest jednym
z najcenniejszych zabytków małopolski.

Wiadukt im. Stanisława Markiewicza
Konserwacja dekoracji rzeźbiarsko-architektonicznych wiaduktu im. Stanisława Markiewicza przy ul. Karowej
w Warszawie.
(w konsorcjum z INTOP Tarnobrzeg)

Muzeum Pałac w Wilanowie, prace konserwatorskie
Wykonanie licznych prac badawczo-konserwatorskich i konserwatorsko-restauratorskich dotyczących zarówno elewacji, murów jak i wnętrza w Pałacu w Wilanowie (kuchni, kordegardy, stajni, domu ogrodnika oraz pergoli południowej, pieca kaflowego oraz biblioteki)

Trybsz – kościoła p.w. św. Elżbiety Węgierskiej
Rozpoczęte w 2009 roku prace inwentaryzacyjne i badawcze zaowocowały realizacją kompleksowych prac konserwatorskich w bieżącym roku. Prace prowadzone są zarówno przy architekturze i poszyciu gontowym jak
i przy malowidłach ściennych.

Dębno na Podhalu – kościół p.w. św. Michała Archanioła
W latach 1999-2006 prowadzone były kompleksowe prace badawcze. W kolejnych latach prowadzone były kompleksowe prace konserwatorskie i remontowe architektury i malowideł ściennych całego kościoła oraz jego pełnego wyposażenia.

 

KL Auschwitz I – bloki o nr inw. A-2 i A-3
Od października 2010 roku został rozpoczęty projekt, który jest jednym z priorytetowych działań konserwatorskich na terenie Miejsca Pamięci.Prace obejmują kompleksową konserwację wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków.

Grywałd  kościół p.w. Św. Marcina Biskupa
W latach 2008-2010 przeprowadzono kompleksowe prace badawcze i konserwatorskie jednego z najbardziej malowniczych średniowiecznych kościołów drewnianych w Polsce. Drewniany XV wieczny kościół p.w. Św. Marcina Biskupa w Grywałdzie na Podhalu.

Harklowa na Podhalu – kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Panny Marii
Podstawowym celem przeprowadzonych w latach 2005-2009 prac było powstrzymanie procesów degradacji oraz pełna, kompleksowa konserwacja kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Harklowej z XV wieku wraz ze wszystkimi elementami jego wyposażenia.

Konserwacja Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu
Kompleksowe prace konserwatorskie przy dekoracji wnętrza oraz inwentaryzacja Kaplicy Zygmuntowskiej z naniesieniem danych z przebiegu prac konserwatorskich ze skanowaniem laserowym i obróbką w technologii cyfrowej oraz wykonanie odlewów płaskorzeźbionych płycin z Kaplicy.

Przydonica  kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana Kantego
Prace rozpoczęto w 2009 inwentaryzacją architektury oraz programem badań stanu zachowania bryły architektonicznej, malowideł ściennych i wyposażenia świątyni.  Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana Kantego w Przydonicy jest jednym z najcenniejszych zabytków małopolski.

Prace konserwatorskie przy wyposażeniu wnętrza kościoła św. Marka w Krakowie 2007-2009 rok
Kościół św. Marka – gotycki, na rogu ulic  Sławkowskiej i  św. Marka w Krakowie. Pierwsza wzmianka pisana, dotycząca klasztornego kościoła
pw. św. Marka Ewangelisty, pochodzi z 1295 roku. Do naszych czasów dotrwał jako gotycki z wczesnobarokowym wnętrzem.

Archikolegiata w Tumie
Kompleksowe prace konserwatorskie przy dekoracji wnętrza, powstrzymanie procesów degradacji
oraz pełna, kompleksowa konserwacja kościoła należącego do najlepszych przykładów architektury
romańskiej w Polsce.

Kaplica Hińczy z Rogowa,1465, Maiestas Domini
Wykonanie licznych prac badawczo-konserwatorskich i konserwatorsko-restauratorskich

 

……………..

Inne wybrane prace konserwatorskie i konserwatorsko-badawcze:

 • Kompleksowe prace konserwatorskie przy dekoracji wnętrza renesansowej Kaplicy Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej.
 • Inwentaryzacja Kaplicy Zygmuntowskiej z naniesieniem danych z przebiegu prac konserwatorskich ze skanowaniem laserowym i obróbką w technologii cyfrowej oraz wykonanie odlewów płaskorzeźbionych płycin z Kaplicy Zygmuntowskiej.
 • Wykonanie konserwacji i restauracji elewacji frontowej skrzydła południowego Pałacu Wilanowskiego mające na celu zabezpieczenie i renowację substancji zabytkowej oraz odtworzenie pierwotnej estetyki i rebarokizacji elewacji na zlecenia Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Wykonanie prac badawczo-konserwatorskich i konserwatorsko-restauratorskich przy elewacji frontowej korpusu głównego i wież oraz elewacji frontowej skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie.
 • Prace budowlano-konserwatorskie i renowacyjne przy murze oporowym górnego tarasu Pałacu w Wilanowie, na zlecenie Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Konserwacja malowidła ściennego „Odyseusz przybywający w przebraniu żebraczym do swej żony Penelopy” z elewacji ogrodowej Galerii Północnej Pałacu w Wilanowie.
 • Prace konserwatorskie w Bibliotece Króla w Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Prace konserwatorskie przy dekoracji wnętrza Kaplicy Batorego przy Katedrze Wawelskiej w Krakowie.
 • Przeprowadzenie prac konserwatorskich i konserwatorsko-remontowych Pałacu Czapskich w Warszawie (siedziba ASP). Prace zrealizowano w 2004 r. Instytut ze swej strony opracował programy prac konserwatorskich i kosztorysy, zapewnił bezpłatny nadzór konserwatorski oraz na własny koszt nadzór budowlany oraz obsługę administracyjno-prawną. W roku 2006 przeprowadzono prace konserwatorskie oficyn pałacu Czapskich oraz bramy głównej.
 • Konserwacja ceglanej elewacji XIV-wiecznego Ratusza w Morągu.
 • Rewaloryzacja xvi w. Magazynu Solnego i konserwacja zamkowych murów obronnych w Olsztynie
 • Kompleksowe prace konserwatorskie przy drewnianym kościele w Harklowej – I etap obejmujący konserwację element ów konstrukcyjnych ścian i ich poszycia oraz wymianę gontów na połaciach dachowych i sobotach.
 • Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Harklowej.
 • Konserwacja ołtarza bocznego z kaplicy św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach.
 • Konserwacja feretronu z II poł. XIX w. z kaplicy św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach.
 • Konserwacja techniczna i artystyczna prospektu organowego z kościoła św. Idziego w Giebułtowie.
 • Wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-budowlanych w Pałacu Cukrowników przy ul. Mokotowskiej na zlecenie Instytutu im. A. Mickiewicza w Warszawie.
 • Konserwacja dekoracji rzeźbiarsko-architektonicznych wiaduktu im. S. Markiewicza przy ul. Karowej w Warszawie
  (w konsorcjum z INTOP Tarnobrzeg).
 • Kompleksowe prace konserwatorskie w przy elewcjach i wnętrzach archikolegiaty w Tumie k. Łęczycy.
 • Ostatni etap kompleksowych prac konserwatorskich i remontowych średniowiecznego, drewnianego kościoła p. w. Św. Michała Archanioła w Dębnie wraz z wymianą poszycia gontowego przy drewnianej konstrukcji zabytkowego ogrodzenia kościoła (II poł. XV wieku) oraz konserwacja wybranych elementów wyposażenia (pokrywa chrzcielnicy XV w, tabernakulum XV w, dwa antepedia XVI w, feretron XVIII w. Prace rozpoczęte w 2003.
 • Kompleksowe prace konserwatorskie przy drewnianym kościele w Harklowej – II etap obejmujący konserwację elementów konstrukcyjnych ścian oraz wymianę gontów wieży, poszycia kaplicy i ogrodzenia kościoła oraz konserwację polichromii ściennej w prezbiterium i konserwację ołtarza głównego.
 • Konserwacja pieca kaflowego z Muzeum pałac w Wilanowie na zlecenie Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Prace konserwatorskie przy gotyckich malowidłach ściennych o tematyce arturiańskiej w wieży rycerskiej w Siedlęcinie w woj. dolnośląskim wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami (dokumentacją fotograficzną i fotogrametryczną malowideł).
 • Autorskie badania naukowe do tryptyku ze Starego Bielska.
 • Opracowanie oceny konserwatorsko-technicznej dot. stanu wystroju archi-tektonicznego elewacji, dekoracji wnętrza oraz zabytkowej stolarki drzwiowej Kaplicy Loretańskiej w Gołębiu, gmina Puławy.
 • Autorski nadzór nad realizacją projektu konserwacji murów oporowych przy ul. Lubicz w Krakowie na zlecenie z Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie.
 • Konserwacja i zabezpieczenie odsłoniętych  zabytkowych reliktów archeologicznych wraz z opracowaniem programu konserwatorskiego we wschodniej części Rynku Głównego w Krakowie.
 • Rozpoczęcie konserwacji 7 ołtarzy przyfilarowych w kościele Św. Marka w Krakowie.
 • Konserwacja XVI-wiecznego obrazu „Matki Boskiej z Dzieciątkiem” z kościoła Bożego Ciała w Krakowie.
 • Analiza stratygraficzna, badania pigmentów i spoiw flamandzkiego XVII wiecznego obrazu „Martwa natura” z pracowni konserwatorskiej w Paryżu „Atelier Genovesio”.
 • Badania i projekt konserwatorski kuchni, kordegardy, stajni, domu ogrodnika oraz pergoli południowej, na zlecenie Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Przygotowanie projektu wraz z kosztorysem i harmonogramem działań konserwatorskich i restauratorskich Willi Alexandrine Witolda Gombrowicza i przekształcenie jej w Europejskie Centrum Sztuki i Literatury, na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.
 • Opracowanie ekspertyzy konserwatorskiej dotyczącej stanu zachowania elewacji wraz z wystrojem rzeźbiarskim, obróbkami blacharskimi, stolarką i ślusarką artystyczną Pałacu Karola Izraela Poznańskiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32, na zlecenie Akademii Muzycznej w Łodzi.
 • Wykonanie badań konserwatorsko-analitycznych do drezdeńskiego fotela tronowego z XVIII wieku.
 • Wykonanie opinii dot. badań fizykochemicznych, porównawczych i konserwatorskich obrazu sygn. Tadeusz Ajdukiewicz.
 • Wykonanie  prac konserwatorskich w Krypcie Św. Leonarda oraz Kaplicy Hińczy z Rogowa w Katedrze wawelskiej.
 • Udział w pracach konserwatorskich w Marina El-Alamein Egipt w ramach Polsko-Egipskiej Misji Konserwatorskiej we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego.