Gotycka Kaplica p.w. Narodzenia NMP, zwana Mariacką lub Batorego (3 ćw. XIV w.),

Poddana została na przestrzeni wieków dwóm poważnym przebudowom, w wyniku których stanowi ona obecnie mieszaninę stylu gotyckiego, manieryzmu oraz baroku. Pierwotnie zdobiona malowidłami wykonanymi przez malarzy ruskich, w latach 1594-1595 staraniem królowej Anny Jagiellonki, przebudowana została w duchu manieryzmu na mauzoleum króla Stefana Batorego, przez architekta i rzeźbiarza Santi Gucciego. Ponowna przebudowa kaplicy miała miejsce w połowie XVII wieku z fundacji kanonika Serebryjskiego, kiedy to w duchu baroku wprowadzono do wnętrza obficie czarny marmur. Przeprowadzone w latach 2005-2006 prace konserwatorskie, miały charakter kompleksowy i obejmowały całość wnętrza kaplicy wraz z malowidłami i wyposażeniem oraz trzema marmurowymi ołtarzami usytuowanymi w ambicie katedry, stanowiącymi integralną część kaplicy.

Zespół
Kierownik: prof. Ireneusz Płuska
Podwykonawcy: mgr Ryszard Ochęduszko, mgr Grażyna Chromy-Rościszewska, mgr Lech Chwilczyński, mgr Wiesław Gurbiel, mgr Tomasz Bajorek.
Czyszczenie laserowe: prof. Jan Marczak WAT

Tytuł realizacji:
Konserwacja wystroju rzeźbiarskiego wnętrza Kaplicy Mariackiej (Batorego) przy Katedrze Wawelskiej

Galeria: