Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna

Uniwersytet im, Mikołaja Kopernika w Toruniu

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Narodowy Rezerwat Archeologiczny Chersones  Taurydzki, Ukraina

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Muzeum Pałac w Wilanowie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rada ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Muzeum Powstania Warszawskiego

Norweski Instytut Konserwacji

Centrum Historyczne Miasta Havana

Associazione ARCS-ARCI Cultura e Sviluppo (ARCS), Roma

 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

 

Narodowy Rezerwat Archeologiczny Chersones  Taurydzki, Ukraina

Norweski Instytut Konserwacji

Centrum Historyczne Miasta Havana

Associazione ARCS-ARCI Cultura e Sviluppo (ARCS), Roma