NASZA OFERTA

Oferujemy kompleksowe podejście do konserwacji i renowacji dzieł sztuki oraz obiektów architektonicznych. Nasze działania obejmują:

KOMPLEKSOWA KONSERWACJA

Zajmujemy się kompleksową konserwacją elementów architektonicznych, rzeźb oraz malowideł.

EKSPERTYZY ORAZ BADANIA ZABYTKÓW

Organizujemy oraz prowadzimy ekspertyzy i projekty badawcze w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Pracujemy nad technologią renowacji dzieł sztuki pozwalającej na precyzyjne czyszczenie laserowe obiektów zabytkowych.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

Prowadzimy praktyczne szkolenia w zakresie konserwacji i renowacji zabytków w ramach współpracy międzynarodowej.

Nasze realizacje

Zapraszamy do obejrzenia prac konserwatorskich prowadzonych przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.