Konserwacja Ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie

Konserwacja Ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie

  We wrześniu br. (2015) zespół konserwatorów, historyków sztuki i specjalistów z zakresu fizyki i chemii konserwatorskiej skupionych w Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Warszawa-Kraków, rozpoczął kompleksowe prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym Wita Stwosza w Bazylice p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Krakowie. To wybitne, XV-wieczne dzieło sztuki zajmuje znaczące miejsce w zasobach ...

usuwanie nawarstwień laserem Dubrownik

usuwanie nawarstwień laserem Dubrownik

Do najważniejszych osiągnięć instytutu należy zaliczyć prace związane z realizacją badań i wdrożeniem techniki laserowej w konserwacji. Trwają prace przygotowawcze trzech projektów badawczych rozszerzające aplikacje nowego typu lasera erbowego do usuwania werniksów oraz zastosowania laserów neodymowych do usuwania nawarstwień z podłoży papierowych, pergaminu i metalu. Opracowywane są zagadnienia konserwacji sztuki współczesnej. Nowatorskie prace konserwatorskie z użyciem ...

Muzeum i Pałac w Wilanowie

Muzeum i Pałac w Wilanowie

Muzeum Pałac w Wilanowie, prace konserwatorskie. Architektura pałacu jest oryginalna – jest to efekt połączenia sztuki europejskiej ze staropolską tradycją budowy. Zachowany wystrój malarsko-rzeźbiarski elewacji i wnętrz pałacowych, który w nawiązaniu do symboliki antycznej głosi apoteozę rodu Sobieskich i gloryfikację sukcesów militarnych króla. Wystrój sztukatorski i malarski pałacu jest dziełem takich twórców jak Józef Szymon Bellotti,Jerzy Siemiginowski-Eleuter, Michelangelo Palloni, Claude Callot, Jan Samuel Mock (obrazyAugusta II Mocnego w Gabinecie Holenderskim). ...

Konserwacja wiaduktu im. S. Markiewicza

Konserwacja wiaduktu im. S. Markiewicza

Konserwacja dekoracji rzeźbiarsko-architektonicznych wiaduktu im. Stanisława Markiewicza przy ul. Karowej w Warszawie. (w konsorcjum z INTOP Tarnobrzeg) Przy realizacji prac zastosowano wiele nowoczesnych technologii, takich jak pokrywanie powierzchni ochronnymi powłokami malarskimi czy też użycie specjalnego lasera do czyszczenia rzeźb. Wykonawcą robót budowlanych była firma „INTOP” z Tarnobrzega. Konserwację kompozycji rzeźbiarskich przeprowadził Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji ...